Cea mai importanta stire

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 09 octombrie 2021

Legaturi utile
Alte stiri

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA"

Se convoaca pentru data de 09 octombrie 2021, ora 11.00 la Casa Nostalgia din Tohanul Nou, str. Branului nr. 80, judetul Brasov, Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA", la care sunt invitati sa participe toti membrii de sindicat.

In situatia in care, la data de 09 octombrie 2021, ora 11.00, nu va fi intrunit cvorumul de prezenta, pentru desfasurarea statutara a sedintei, in conformitate cu art. 19 alin. 1 din Statutul organizatiei sindicale, Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" se reconvoaca pentru data de 16 octombrie 2021, ora 11.00, tot la Casa Nostalgia din Tohanul Nou, str. Branului nr. 80, judetul Brasov, adunare care va fi legal intrunita indiferent de numarul membrilor prezenti, in conformitate cu art. 19 alin. 3 din Statutul organizatiei sindicale.

De asemenea, se vor organiza alegeri pentru completarea componen'ei Comitetului Sindical de Conducere al Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" si a Comisiei de Cenzori.

Printre temele de discutie vor fi:

- Propunere spre aprobare a cererilor de inscriere;

- Propunere spre aprobare a excluderilor din sindicat;

- Propunere spre aprobare a situatiei financiar-contabile;

- Alegerea consilierului Comitetului Sindical de Conducere al organizatiei sindicale si a membrului Comisiei de Cenzori;

- Propunere spre aprobare a actului aditional la Statutul Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA";

- Diverse probleme, etc.

Presedintele Sindicatului si al Comitetului Sindical de Conducere

Arhiva ultimele evenimente

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 09 octombrie 2021

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 11 iunie 2021

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 06 decembrie 2019

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 25 octombrie 2019

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 11 mai 2019

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 15 februarie 2019

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 08 decembrie 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 12 octombrie 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 19 mai 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 12 mai 2017

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 8 octombrie 2016

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 16 mai 2015

Afisare candidaturi pentru Comitetul Sindical de Conducere al Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" si pentru Comisia de Cenzori

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 02 mai 2014

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 01 noiembrie 2013

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 07 martie 2013

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 18 februarie 2012

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 3 iunie 2011