Cea mai importanta stire

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 11 iunie 2021

Legaturi utile
Alte stiri

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA"

Se convoaca pentru data de 11 iunie 2021, ora 14.00 la sediul organizatiei sindicale din Brasov, str. Zizinului nr. 46, Corp A, etaj 4, camera nr.4, judetul Brasov, Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA", la care sunt invitati sa participe toti membrii de sindicat.

In situatia in care, la data de 11 iunie 2021, ora 14.00, nu va fi intrunit cvorumul de prezenta, pentru desfasurarea statutara a sedintei, in conformitate cu art. 19 alin. 1 din Statutul organizatiei sindicale, Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" se reconvoaca pentru data de 18 iunie 2021, ora 14.00, tot la sediul organizatiei sindicale din Brasov, str. Zizinului nr. 46, Corp A, etaj 4, camera nr.4, judetul Brasov, adunare care va fi legal intrunita indiferent de numarul membrilor prezenti, in conformitate cu art. 19 alin. 3 din Statutul organizatiei sindicale.

Printre temele de discutie vor fi:

- Propunere spre aprobare a cererilor de inscriere;

- Propunere spre aprobare a excluderilor din sindicat;

- Propunere spre aprobare a contractelor incheiate de organizatia sindicala;

- Propunere spre aprobare a raportului Comitetului Sindical de Conducere si descarcarea de gestiune;

- Propunere spre aprobare a situatiei financiar-contabile;

- Propunere spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori;

- Alegerea consilierului Comitetului Sindical de Conducere al organizatiei sindicale si a membrului Comisiei de Cenzori;

- Propunere spre aprobare a actului aditional la Statutul Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA";

- Diverse probleme, etc.

Presedintele Sindicatului si al Comitetului Sindical de Conducere

Arhiva ultimele evenimente

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 11 iunie 2021

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 06 decembrie 2019

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 25 octombrie 2019

Adunare generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 11 mai 2019

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 15 februarie 2019

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 08 decembrie 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 12 octombrie 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 19 mai 2018

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 12 mai 2017

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 8 octombrie 2016

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 16 mai 2015

Afisare candidaturi pentru Comitetul Sindical de Conducere al Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" si pentru Comisia de Cenzori

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 02 mai 2014

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 01 noiembrie 2013

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 07 martie 2013

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 18 februarie 2012

Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" - 3 iunie 2011