Cea mai importanta stire

S-au incheiat contracte colective de munca la nivel de grup de unitati sau la nivel de unitate in institutiile in care organizatia sindicala are reprezentativitate

Legaturi utile
Alte stiri

CONVOCARI
Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA"

Se convoaca pentru data de 14 octombrie 2023, ora 11.00 la Pensiunea "Casa Nostalgia" din Tohanul Nou, str. Branului nr. 80, judetul Brasov, Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA", la care sunt invitati sa participe toti membrii de sindicat.

In situatia in care, la data de 14 octombrie 2023, ora 11.00, nu va fi intrunit cvorumul de prezenta, pentru desfasurarea statutara a sedintei, in conformitate cu art. 19 alin. 1 din Statutul organizatiei sindicale, Adunarea generala a membrilor Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" se reconvoaca pentru data de 21 octombrie 2023, ora 11.00, tot la Pensiunea "Casa Nostalgia" din Tohanul Nou, str. Branului nr. 80, judetul Brasov, adunare care va fi legal intrunita indiferent de numarul membrilor prezenti, in conformitate cu art. 19 alin. 3 din Statutul organizatiei sindicale.

De asemenea, se vor organiza alegeri pentru noua componenta a Comitetului Sindical de Conducere al Sindicatului National "CARTEA FUNCIARA" si a Comisiei de Cenzori.

Printre temele de discutie vor fi:

- Propunere spre aprobare a cererilor de inscriere;

- Propunere spre aprobare a excluderilor din sindicat;

- Propunere spre aprobare a contractelor incheiate de organizatia sindicala;

- Propunere spre aprobare a raportului Comitetului Sindical de Conducere si descarcarea de gestiune;

- Propunere spre aprobare a situatiei financiar-contabile;

- Propunere spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori;

- Alegerea membrilor Comitetului Sindical de Conducere si a Comisiei de Cenzori;

- Diverse probleme, etc.

Presedintele Sindicatului si al Comitetului Sindical de Conducere

NOUTATI

S-au incheiat contracte colective de munca la nivel de grup de unitati sau la nivel de unitate in institutiile in care organizatia sindicala are reprezentativitate